Wegens groot succes, lopen de levertermijnen voor personalisaties op. Reken op max. 10 werkdagen voor de levering.

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle particuliere klanten van C-Touch.
Een bestelling kan pas geplaatst worden na het akkoord gaan van deze voorwaarden.

Indien u liever onze algemene voorwaarden bewaart via pdf, kan u dit hier doen:

Algemene Voorwaarden B 2 C
Herroepingsformulier
Privacy Beleid

Algemene voorwaarden C-Touch

 

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking tot iedere klant (‘Koper’) van C-Touch. C-Touch is een feitelijke vereniging die onder de arm van UNIZO België haar economische activiteiten uitvoert. Daarbij is C-Touch vrijgesteld van de BTW-regelingen die vastgelegd zijn door de Belgische wetgeving. Haar maatschappelijke zetel bevindt zich te Torhoutse Steenweg 598, 8200 Sint-Andries Brugge. Bij plaatsing van de bestelling, dient de koper en verkoper zich te houden aan onderstaande voorwaarden. Gelieve deze dus gelezen en goedgekeurd te hebben indien u een bestelling wenst te plaatsen.

 

Bij vragen of klachten met betrekking tot deze algemene voorwaarden, kunt u zich altijd richten tot het contactformulier op de website www.c-touch.be, kunt u een mail sturen naar het e-mailadres: info@c-touch.be of kunt u een brief opstellen en versturen naar het bovenstaand adres waar de maatschappelijke zetel zich bevindt.

 

TITEL I. ALGEMENE VEREISTEN

 

Art. 1 – De koper dient minimum achttien jaar te zijn om een bestelling te plaatsen. De koper kan, indien jonger dan achttien jaar, mits toestemming van de ouders of zijn toezichthouders ook een bestelling plaatsen bij C-Touch. Elke koper dient woonachtig te zijn te België, Nederland, Frankrijk of Luxemburg om een bestelling bij C-Touch te plaatsen.

 

Art. 2 – Alvorens een aankoop te doen, gaat de koper uitdrukkelijk akkoord met de Algemene Voorwaarden en de Privacy Verklaring doormiddel van het aantikken van een vakje met diezelfde vermelding bij het plaatsen van de bestelling.

 

Art. 3 – Indien er sprake is van onduidelijkheden, kan de koper zich altijd richten tot de Veelgestelde Vragen (FAQ) op de website van C-Touch of kan de koper een e-mail verzenden naar het mailadres: info@c-touch.be.

 

TITEL II. ONDERWERP

 

Art. 4 – Deze algemene voorwaarden dienen als contractuele overeenkomst tussen de koper en C-Touch bij de aankoop van de producten op de website www.c-touch.be.

 

Art. 5 – Bedrijven die producten van C-Touch wensen aan te schaffen met de bedoeling tot wederverkoop, mogen vrijblijvend een offerte aanvragen via het e-mailadres info@c-touch.be. Deze algemene voorwaarden gelden dus enkel voor particulieren en bedrijven die het product niet voor professionele doeleinden willen aanschaffen. Dit geldt voor wederverkoop onder de naam van C-Touch en voor wederverkoop onder een andere naam.

 

Art. 6 – Het bedrijf C-Touch heeft het recht tot wijziging van de algemene voorwaarden op ieder moment. Het moment dat de koper een product aanschaft, zullen de algemene voorwaarden van dat moment gelden voor deze aankoop.

 

TITEL III. PRODUCTINFO

 

Art. 7 – C-Touch heeft haar uiterste best gedaan om de productfoto’s zo goed mogelijk op het echte product te laten gelijken. Het is mogelijk dat de kleuren, de afmetingen en de dimensies verschillen aangezien dit afhankelijk is van ieder zijn scherm.

 

Art. 8 – De prijzen op de website worden vertoond zonder BTW en exclusief de leveringskosten. C-Touch is een feitelijke vereniging in de leeromgeving van UNIZO Vlaanderen en is daarbij vrijgesteld van de BTW-regelingen die gelden in België. De verzendkosten zullen telkens vergoed worden door de koper. Dit verschilt van het aantal stuks die de koper bestelt. Het minimumprijs van verzending is 1,60 euro.

 

Art. 9 – In geval van uitzonderingen kunnen de prijzen op de website van C-Touch verschillen. C-Touch behoudt zich het recht om deze op ieder moment te wijzigen.

 

Art. 10 – De goederen mogen in geen enkel geval gedesinfecteerd worden met desinfecterende handgel of spray. Het volstaat om het product te wassen met zeep en koud water om het product terug schoon te maken. Bij gebruik van warm water en handgel kan dit het ecologische vernis doen verwijderen, wat ervoor zorgt dat dit niet meer bacterievrij is.

 

TITEL IV. BESTELINFORMATIE

 

Art. 11 – De aankoop is pas geldig als het geld ontvangen is op bankrekeningnummer BE0048 0019 0199 8127. De aankoop wordt pas verhandeld als het bedrag effectief op de rekening staat van C-Touch. De verzending van de bestelling zal dus ook maar pas gebeuren indien het volledige bedrag op de rekening staat. C-Touch begrijpt volledig dat het een aantal dagen kan duren tot het geld ontvangen is, maar geen zorgen. De koper heeft het recht om een betalingsbewijs door te mailen naar info@c-touch.be met zijn gegevens en wat zijn bestelling precies is en dan gaat C-Touch meteen aan de slag met de verwerking van zijn bestelling.

 

Art. 12 – Wij accepteren betalingen rechtstreeks via vooraf overmaken op onze bankrekeningnummer, inclusief VISA, MASTERCARD en MAESTRO. Er wordt geen paypal geaccepteerd. De overschrijving zal in dit geval extern gebeuren, de koper wordt dus niet verwezen naar een betaalpagina waar de betaling online kan gebeuren. De koper dient via de Bank-applicatie of via de site van zijn bank, een overschrijving te doen met de volgende gegevens:

C-Touch

Torhoutse Steenweg 598, 8200 Sint-Andries

BE0048 0019 0199 8127

Bic: GEBABEBB

Mededeling: bestelnummer van de koper of naam + datum van bestelling

 

Daarbij accepteren wij ook bancontact-betalingen via de applicatie STRIPE. Hierbij kan de klant rechtstreeks op de website van C-Touch betalen met MAESTRO, VISA of MASTERCARD. Er zijn geen kosten verbonden voor de klant bij het uitvoeren van de betaling via deze applicatie.

 

Art. 13 – De koper krijgt een e-mail met de bevestiging van uw betaling zodra de betaling op de rekening staat of zodra de betaling gelukt is. De bestelling is klaar voor verzending van zodra de klant een e-mail krijgt van C-Touch dat zijn bestelling verzonden is.

 

TITEL V. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 

Art. 14 – De feitelijke vereniging C-Touch blijft het recht op eigendom behouden tot het volledige bedrag, inclusief verzending en eventuele taksen betaald is aan C-Touch.

 

TITEL VI. HERROEPINGSRECHT – RETOURNERING

 

Art. 15 – De Koper heeft het recht om de volledige bestelling bij C-Touch terug te roepen pf te retourneren binnen een termijn van veertien kalenderdagen na ontvangst van de goederen.

 

Art. 16 – De koper kan zijn bestelling bij C-Touch terugroepen door het Formulier conform bijlage 2 van het boek VI van het Wetboek Economisch recht in te vullen, door te mailen naar info@c-touch.be en toe te voegen aan de terugzending. Dit formulier is terug te vinden op het einde van deze algemene voorwaarden.

 

Art. 17 – De koper die beroep doet op zijn herroepingsrecht, verstuurt alle ontvangen, ongewenste goederen terug in de originele verpakking op eigen kosten terug. Van zodra C-Touch deze ontvangt en controleert, wordt het volledige bedrag van de bestelling en de eerste verzendkosten teruggestort op dezelfde betaalmiddel die gebruikt is om de bestelling te plaatsen.

 

Art. 18 – In geval van waardevermindering, die veroorzaakt is door het gebruik van het product gedurende veertien kalenderdagen, dan worden deze kosten in mindering gebracht bij de terugbetaling van de teruggestuurde goederen.

 

Art. 19 - De koper kan zich, naast de gevallen opgesomd in artikel VI. 53 van het Wetboek Economisch Recht, tenslotte niet beroepen op zijn/haar herroepingsrecht indien:

  • de geleverde producten op maat werden gemaakt naar de aanwijzingen en wensen van de Koper;
  • de geleverde producten van persoonlijke aard zijn;
  • de geleverde producten kunnen bederven of een verouderingsproces ondergaan.
  • de geleverde producten onvolledig, beschadigd, bevuild of op een aanzienlijke wijze gebruikt werden door de Koper.

 

Art. 20 – Bij overmatige terugzendingen van bestellingen door de koper, behoudt C-Touch zich het recht voor om toekomstige bestellingen te weigeren.

 

TITEL VII. LEVERING

 

Art. 21 – C-Touch werkt samen met Bpost en zal iedere bestelling via Bpost laten bezorgen. Enkel in geval dat de bestemmeling zich maximum tien kilometer van de locatie van C-Touch bevindt, dan zal dit persoonlijk geleverd worden.

 

Art. 22 – De periode van de datum van bestelbevestiging via e-mail en bevestiging van verzending via e-mail, mag de periode van zeven werkdagen niet overschrijden. In het geval dat dit gebeurt, behoudt de koper zich het recht om de bestelling kosteloos te annuleren en op een terugstorting van het betaalde bedrag op dezelfde rekeningnummer waarmee de bestelling betaald is. Een schadevergoeding door de verkoper zal niet gebeuren in dit geval.

 

1° De gemiddelde leveringstermijn van Bpost is drie tot vier werkdagen. Bij vertraging wordt de koper op de hoogte gesteld via e-mail. Indien zij de bestelling nog steeds niet ontvangen hebben na tien kalenderdagen, wordt het geld teruggestort op de rekening waarmee betaald is geweest voor deze bestelling. De verzending wordt dan geannuleerd en indien deze later nog bezorgd wordt bij de koper, is de koper verplicht om deze terug te sturen op de kosten van C-Touch.

 

Art. 23 – De leveringskosten beginnen met een bedrag van 1,60 euro, dit bedrag is afhankelijk van het aantal stuks die besteld zijn en het land van de ontvanger. Ongeacht welk bedrag, de koper vergoedt de leveringskosten.

 

Art. 24 – Indien de koper niet aanwezig is bij de aanbieding van de bestelling thuis, dan kan de koper binnen de veertien kalenderdagen zijn bestelling afhalen bij het dichtstbijzijnde Bpost kantoor. Na dit termijn wordt de bestelling teruggestuurd naar C-Touch. In dat geval wordt de betaalde som niet teruggestort aan de koper.

 

 TITEL VIII. AANSPRAKELIJKHEID

 

Art. 25 – In geval dat de bestelling beschadigd wordt of verloren is onderweg, ligt de verantwoordelijkheid bij C-Touch en wordt een nieuwe bestelling gestuurd naar de koper met een kortingsbon van 5% op volgende aankoop als vergoeding voor het ongemak.

 

Art. 26 – In geval dat de bestelling beschadigd wordt of verloren is na ontvangst van de goederen, dan worden deze kosten niet vergoed door C-Touch en is C-Touch ook geen eigenaar meer van het product.

 

Art. 27 – C-Touch zal niet aansprakelijk zijn ten aanzien van de Koper indien:

  • deze laatste de producten niet gebruikt heeft in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn bestemd;
  • het betrokken Product werd aangepast, gewijzigd of hersteld;
  • het Product in kwestie door opzet of nalatigheid van de Koper beschadigd werd;
  • het Product gebreken vertoont die het gevolg zijn van normale slijtage.

 

Art. 28 – De aansprakelijkheid van C-Touch zal geen hogere waarde zijn dan het betaalde bedrag van de factuur waarop de bestelling betrekking heeft.

 

Art. 29 – C-Touch is niet aansprakelijk voor of verplicht tot het vergoeden van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) gederfde winst, verloren inkomsten, beperkingen bij de productie, administratieve – of personeelskosten, verlies van klanten of vorderingen van derden. Deze beperkingen vinden geen toepassing in het geval van bedrog, opzet of grove fout begaan door C-Touch of lichamelijke letsels of dood door toedoen van C-Touch nalaten.

 

Art. 30 – C-Touch is niet aansprakelijk voor complicaties bij het bestellingen door technische problemen. Kopers die problemen hebben ondervonden met hun bestelling, worden persoonlijk gemaild of mogen altijd een mail sturen met het ondervonden probleem naar info@c-touch.be.

 

TITEL IX. WETTELIJKE GARANTIE

 

Art. 31 – De wettelijke garantietermijn in België voor nieuwe goederen is twee jaar na aankoop, gerekend vanaf de datum van levering. De koper heeft recht op herstelling of vervanging gedurende deze twee jaar.

 

Art. 32 – Indien de koper een defect ontdekt, is hij verplicht om dit defect binnen de twee maanden te melden aan C-Touch via aangetekend schrijven naar de maatschappelijke zetel vermeld in het begin van deze algemene voorwaarden of via e-mail naar info@c-touch.be.

 

1° Indien dit defect voorkomt tijdens de eerste 6 maanden na aankoop gerekend vanaf de datum van levering, is C-Touch automatisch verantwoordelijk tenzij C-Touch kan bewijzen dat de koper dit gebrek heeft veroorzaakt.

 

2° Indien dit defect voorkomt na de eerste 6 maanden na aankoop gerekend vanaf de datum van levering dan zal de koper moeten bewijzen dat het effectief om een fabricagefout gaat, maar dit is enkel toegelaten via beroep op een expert.

 

Art. 33 – Indien het gebrek twee jaar na aankoop gerekend vanaf de datum van levering vastgesteld wordt, dan kan de koper beroep doen op ‘Verborgen Gebreken’ (zie Burgerlijk Wetboek: artikel 1641 en verder). In dat geval kan de koper een terugbetaling of korting eisen van C-Touch.

 

Art. 34 – De kosten voor de wettelijke garantie liggen steeds bij C-Touch, onder dit wordt verstaan: de herstelling, vervanging, levering en ook terugzending van het product.

 

Art. 35 – C-Touch staat open voor kosteloze herstelling en vervanging, volgens de regels van de wettelijke garantie, indien het defect te wijten is aan normaal gebruik. Bij niet normaal gebruik worden de kosten voor herstelling of vervanging vergoed door de koper.

 

Art. 36 – De kosteloze vervanging of herstelling, volgens de regels van de wettelijke garantie, gebeurt op voorwaarde dat het defecte stuk opgestuurd wordt naar de maatschappelijke zetel van C-Touch, mits dat de kosten vergoed worden door de koper.

 

TITEL X. OVERMACHT

 

Art. 37 – Uitzonderlijk komt het voor dat de levering te laat of niet toekomt. Indien dit te wijten is aan overmacht, wordt de koper verzocht zeven werkdagen te wachten. Hiervoor wordt de koper tijdig per mail op de hoogte gebracht. Indien deze periode zeven werkdagen verstrekt, krijgt de koper de keuze voor een terugstorting van het betaalde bedrag en annulering van haar bestelling of de keuze om nog even te wachten op de bestelling. Natuurlijk krijgt de koper in dit geval een kortingscode van 5%  voor volgende aankoop.

  

TITEL XI. SERVICE NA KOOP

 

Art. 38 – Na de aankoop wordt een e-mail verstuurd met de vraag als alles naar wens is.

 

Art. 39 – Uw opmerkingen, vraag voor herstellingen of vraag voor vervanging kan de koper stellen via het contactformulier op de website van C-Touch of via het e-mailadres: info@c-touch.be.

 

TITEL XII. PERSOONSGEGEVENS.

 

Art. 40 – C-Touch bewaart persoonsgegevens, zoals de naam, geboortedatum, e-mail, adres, en bankrekeningnummer, van de Koper in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de privacy (“Wet van 8 december 1992 betreffende de Bescherming van de Persoonlijke levenssfeer”) en de privacyverklaring van C-Touch.

 

Art. 41 – De koper heeft het volle recht om een aanvraag in te dienen tot wijziging, verwijdering of bewaring van zijn gegevens via info@c-touch.be.

 

1° De koper heeft het recht om zich uit te schrijven voor directe marketing mails en de nieuwsbrief.

 

Art. 42 – Deze persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet meegedeeld aan derden.

 

Art. 43 – De bestelling van de koper kan doorgaan indien uitdrukkelijk goedkeuring verkregen voor de privacyverklaring van C-Touch. Dit gebeurt door het aanvinken van het vakje vooraleer de bestelling geplaatst kan worden.

 

 TITEL XIII. PRIVACYVERKLARING – PRIVACY POLICY

 

Uw persoonsgegevens worden door LORENA QUFAJ – C-TOUCH verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing  (/om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@c-touch.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op ctouch.be.

 

TITEL XIV. TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANK

 

Art. 44 – Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische Recht.

 

Art. 45 – Beide partijen verbinden zich ertoe om in geval van mogelijke discussies of onenigheden met betrekking tot de toepassing of de interpretatie van onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden eerst een minnelijke oplossing na te streven alvorens een gerechtelijke procedure te starten.

 

Art. 46 – De bevoegde rechtbank voor nationale betwistingen is het Vredegerecht te Gent indien het gaat over een bedrag van minder dan vijfduizend euro. Bij een overstijgend bedrag, heeft de koper de keuze tussen de Burgerlijke Rechtbank van Eerste aanleg of de Ondernemingsrechtbank te Gent. De locatie van de bevoegde rechtbank kan wijzigen indien de koper dit verkiest.

 

Art. 47 – Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr.

 

TITEL XV. BIJLAGE HERROEPINGSFORMULIER

“Bijlage 2 van boek VI Wetboek economisch recht

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) —

Aan C-Touch, Torhoutse Steenweg 598, 8200 Sint-Andries Brugge, info@c-touch.be,

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

— Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

— Naam/Namen consument(en)

— Adres consument(en)

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

 

— Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.”