Wegens groot succes, lopen de levertermijnen voor personalisaties op. Reken op max. 10 werkdagen voor de levering.

Alle informatie met betrekking tot het verwerken van uw persoonlijke gegevens kunt u hieronder terugvinden. Wenst u liever een pdf-document, dan kunt u deze hier downloaden:

Privacy Beleid

Privacy Beleid

 

I WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING?

 

C-Touch hecht grote waarde aan de bescherming van je privacy en persoonsgegevens. Wij verwerken uw gegevens enkel conform met de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG of GDPR).

 

Door dit beleid wordt de gebruiker volledig geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en zijn rechten hieromtrent.

 

II WIE VERWERKT DE PERSOONSGEGEVENS?

 

Alle gegevens die opgehaald worden vanuit www.c-touch.be of vanuit de sociale media-kanalen van C-Touch, worden verwerkt door:

 

C-Touch

Torhoutse Steenweg 598

8200 Sint-Andries

België

 

En in het specifiek door:

 

Lorena Qufaj van C-Touch

 

Enkel C-Touch zal over de gegevens beschikken die opgehaald zijn bij gebruik van onze diensten en goederen. Zij worden noch meegedeeld noch overgedragen aan derden zonder toestemming van de klant. Persoonsgegevens zullen uitsluitend verwerkt worden voor intern gebruik en zullen dus niet verkocht worden aan derden.

 

III OP WELKE JURIDISCHE BASIS WORDEN MIJN GEGEVENS VERWERKT?

 

In overeenstemming met de Verordening verwerken wij persoonlijke gegevens op basis van volgende juridische gronden:

 • Toestemming van de betrokkene
 • Noodzaak om de overeenkomst te kunnen uitvoeren (bestelling afhandelen en leveren)
 • Gerechtvaardigde belang van de verwerkingsverantwoordelijke (direct marketing, & nieuwsbrief)

 

IV WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

 

C-Touch verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door C-Touch:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, verjaardag)
 • Contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres)
 • Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, cookies)
 • Financiële identificatiegegevens (bankgegevens)
 • Referenties (wachtwoorden)

 

De gegevens worden niet langer verzameld dan wettelijk is toegelaten en in geen geval langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de hieronder vermelde doeleinden.  

 

V DOEL VAN DE VERWERKING?

 

C-Touch verzamelt uw persoonsgegevens om u een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van de website en de daarbij horende diensten. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt voor volgende welbepaalde doeleinden:

 

 • Authentificatie en de gebruiker toegang verschaffen tot zijn gebruikersprofiel;
 • Het aanbieden en verbeteren van de gepersonaliseerde en algemene dienstverlening van C-Touch;
 • Klantbeheer, waaronder klantenadministratie, orderbeheer, leveringen, facturatie en het versturen van nieuwsbrieven;
 • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen;
 • Marketingdoeleinden zoals het verzenden van de C-Touch nieuwsbrief en C-Touch sms-boodschappen. In dit geval ziet C-Touch erop toe dat de vereiste geïnformeerde toestemming op voorhand verkregen wordt van de gebruiker.

 

Bij een bezoek aan de website worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze websites te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer de gebruiker de website bezoekt, verklaart deze zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven.

 

VI GEBRUIK VAN COOKIES

 

Tijdens een bezoek aan onze website, kan er gebruik gemaakt worden van cookies. Deze cookies helpen ons te achterhalen waar de gebruiker interesse voor toont, maar ook welke pagina op onze website het frequentst bezocht wordt.

 

U kunt een keuze maken in verband met de activering of deactivering van de cookies op het moment dat u de site bezoekt.

 

VII RECHTEN VAN DE GEBRUIKER

 

Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van je persoonsgegevens

 

Je persoonlijke gegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uiteengezet in artikel 5. Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.

 

Recht op inzage

 

Vermits bewijs van identiteit, kunt u op ieder moment aanvraag doen om al uw persoonlijke gegevens waar C-Touch over beschikt en verwerkt te bekijken. Dit doet u via het e-mailadres: info@c-touch.be.

 

Recht op rectificatie

 

Vermits bewijs van identiteit, kunt op ieder moment aanvraag doen om al uw persoonlijke, incorrecte of onvolledige gegevens waar C-Touch over beschikt en verwerkt te verbeteren. Dit kunt u doen via uw gebruikersprofiel of via het e-mailadres: info@c-touch.be.

 

Recht op het verwijderen van uw persoonsgegevens

 

Vermits bewijs van identiteit, kunt u op ieder moment aanvraag doen om al uw persoonlijke gegevens waarover C-Touch beschikt en verwerkt te verwijderen. Enkel indien deze gegevens nog nodig zijn voor het afhandelen van een bestelling, kan deze aanvraag niet worden uitgevoerd. Vanaf dat de bestelling afgerond is en de gebruiker wenst geen retour te doen, kan alle informatie omtrent de gebruiker verwijderd worden op zijn vraag. Dit doet u via het e-mailadres: info@c-touch.be.

 

Recht op het overdragen van de gegevens

 

Vermits bewijs van identiteit, kunt u op ieder moment aanvraag doen om al uw persoonlijke gegevens waarover C-Touch beschikt en verwerkt over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke indien de bestelling waarvoor deze gegevens nodig zijn, is afgerond. Dit doet u via het e-mailadres: info@c-touch.be.

 

Recht op het intrekken van toestemming

 

Als gebruiker kunt u uw toestemming gegeven voor bv. marketingdoeleinden op ieder moment intrekken zodat u niet langer informatie verkrijgt van C-Touch.  Dit doet u via het e-mailadres: info@c-touch.be.

 

VIII RECHTEN UITOEFENEN

 

Om als gebruiker uw rechten te kunnen uitoefenen, kunt u een e-mail sturen naar info@c-touch.be met uw aanvraag tot het betrokken recht in verband met uw gegevens.

 

IX MOGELIJKHEID TOT HET INDIENEN VAN EEN KLACHT

 

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kunt u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).